Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 Księżyno-Białystok Południe

Infrastruktura

Budowa odcinka drogi ekspresowej S19 Księżyno-Białystok Południe

Umowa obejmuje budowę prawie 8-kilometrowego odcinka drogi ekspresowej – dwóch jezdni z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku (przystosowanymi do ruchu ciężkiego) od węzła Księżyno do węzła Białystok Południe oraz odcinka drogi krajowej nr 65 od Grabówki – dwujezdniowego o długości 1,1 kilometra – do skrzyżowania z istniejącą drogą powiatową 1484B i dalej odcinka 12,6 km jednej jezdni po jednym pasie ruchu w każdą stronę aż do włączenia w istniejącą DK65 w pobliżu miejscowości Grabówka. Ponadto w ramach umowy wykonawca przygotuje rezerwę pod drugą jezdnię od skrzyżowania drogi DK65 z istniejącą drogą powiatową 1484B aż do skrzyżowania z istniejącą drogą krajową nr 19 (km 6+944). W ramach umowy wybudowane zostaną 24 obiekty inżynierskie, w tym 14 przejść dla zwierząt oraz powstanie węzeł komunikacyjny Białystok Południe.

 

Inwestor: GDDKiA

Termin realizacji: 2024