Budowa systemu zarządzania ruchem na S6 i S7

Budowa systemu zarządzania ruchem na S6 i S7

System pozwoli na zarządzanie ruchem na drogach ekspresowych, poprawiając bezpieczeństwo i zwiększając płynność ruchu drogowego, zredukuje zatory na drogach, skróci czas podróży oraz obniży zużycia paliwa. Obejmie on 31 km drogi S6 oraz 200 km drogi S7. Centrum Zarządzania Ruchem w obszarze dróg ekspresowych S6 i S7 znajdzie się w miejscowości Dworek przy S7. Urządzenia umieszczone w pasie drogowym służyć będą zarządzaniu ruchem, przekazywaniu aktualnych informacji kierowcom takich jak: zator, nagła zmiana warunków ruchu, pojazd jadący pod prąd. Będą to także kamery służące do pomiaru czasu przejazdu i stacje meteorologiczne. W trudnych sytuacjach na drodze pomagać będą kierowcom: znaki informujące o zdarzeniach, o czasie oczekiwania na przejściu granicznym, wskazujące trasy objazdu oraz urządzenia do nadawania komunikatów radiowych CB i łączności z operatorem Centrum. Umowa przewiduje wykonanie całości systemu w ciągu 840 dni, a następnie 5-cio letni okres jego utrzymania i serwisowania.

Investor: GDDKiA

Project execution: 2023