Modernizacja trasy tramwajowej w Gdańsku Stogach

Infrastruktura

Modernizacja trasy tramwajowej w Gdańsku Stogach

W ramach projektu została wykonana przebudowa dwutorowej linii tramwajowej o długości ok. 4 km podzielona na 3 odcinki:

1. ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby.
2. ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli „Pasanil”.
3. ul. Nowotna od ul. Kruczej do pętli „Stogi Plaża”.

W ramach inwestycji przebudowany został również układ drogowy wraz z chodnikami, zjazdami oraz ciągami pieszo-rowerowymi. Powstały 2 pętle tramwajowe, na trasie stanęło 14 nowych przystanków, zostało także zbudowanych 17 przejazdów typu Strail.

Investor: Miasto Gdańsk

Project execution: 2020