Przebudowa Ronda Rataje w Poznaniu

Infrastruktura

Przebudowa Ronda Rataje w Poznaniu

Projekt realizowany w formule „projektuj i buduj”. W ramach inwestycji „Korekta funkcjonowania układu komunikacyjnego w rejonie Ronda Rataje w Poznaniu” zostało wydzielone ciche torowisko tramwajowo–autobusowe, została zmieniona konstrukcja jezdni, powstały dodatkowe pasy ruchu, wydłużone zostały istniejące przystanki.

W zakres projektu weszła też przebudowa i rozbudowa oświetlenia drogowego, monitoringu wizyjnego oraz kanalizacji teletechnicznej i sygnalizacji świetlnej. Zmodernizowany został także dworzec Rataje. W okolicy ronda powstały nowe chodniki, ścieżki rowerowe oraz obiekty małej architektury. Wykonane zostały nowe nasadzenia.

Investor: Poznańskie Inwestycje Miejskie sp. z.o.o.

Project execution: 2022