Wille Wodziczki w Poznaniu

Budownictwo

Wille Wodziczki w Poznaniu

Powstaną dwa niskie budynki nawiązujące stylistyką do starej dzielnicy Sołacz, w której znajduje się inwestycja. Zieleń będzie stanowić 2/3 terenu, inwestor przewidział także stworzenie rowerowni. Budynki będą wyposażone w garaże podziemne; osiedle będzie posiadać system oświetlenia drogi,  parkingi, chodniki, dojazdy, ogrodzenia oraz inne elementy małej architektury.

W ramach prac: roboty budowlane, instalacyjne i drogowe wraz z wykonaniem dokumentacji powykonawczej i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie.

Investor: Nickel Development sp z o.o.

Project execution: październik 2018