Aldesa Construcciones Polska na Medzinárodnom kongrese infraštruktúry v Gdansku

Aldesa - Aldesa Construcciones Polska na Medzinárodnom kongrese infraštruktúry v Gdansku

Spoločnosť Aldesa sa zúčastnila na Medzinárodnom kongrese infraštruktúry v meste Gdansk, ktorý organizovala Svetová cestná asociácia (PIARC) spoločne s Generálnym riaditeľstvom národných ciest a diaľnic.

Mimo iného sme sa zúčastnili na ministerskom zasadaní, kde sa preberali strategické ciele poskytovania udržateľných a efektívnych cestných služieb, ako aj Systémy inteligentnej dopravy (ITS) a súčinnosť klimatických zmien v zimnom období a zmeny spojené s investíciami, t.j. v rámci organizácie, pracovnej sily, zariadení a materiálov.

Taktiež sme dostali možnosť odprezentovať našu činnosť v Poľsku a po celom svete; hovorili sme o našich projektoch, ktorými sú napr. dokončená výstavba prvej etapy rýchlostnej cesty S-19 na úseku Sokołów Małopolski Północ – Stobierna a vytvorenie vzťahov s budúcimi dodávateľmi na tomto a iných projektoch.