Aldesa podpísala zmluvu na modernizáciu električkovej trate v Gdansku – časť Stogi

Aldesa - Aldesa podpísala zmluvu na modernizáciu električkovej trate v Gdansku – časť Stogi

V rámci Projektu mestskej dopravy mesta Gdansk bude Aldesa modernizovať dvojkoľajovú električkovú trať s dĺžkou približne 4 km rozdelenú  na nasledujúce 3 úseky. Prvý zahŕňa ulicu Budzysza, smerom od križovatky so Sucharskieho ulicou ku križovatke s ulicou Skiba. Druhý úsek pozostáva zo Stryjewskieho ulice od križovatky s ulicou Skiba smerom ku križovatke ulíc Nowotného a Krucza a okruhu „Pasanil“. Tretí úsek zahŕňa Novotného ulicu a ulicu Krucza smerom k okruhu „Strogi Plaźa“. Súčasťou investície je aj renovácia infraštruktúry pozdĺž vozovky ako aj chodníky pre peších a cyklistov.

Po ukončení modernizácie budú na trase premávať nízkopodlažné električky, čím sa uľahčí používanie komunikácie pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím. Zrekonštruované zastávky budú pridané do videomonitorovanej siete TRISTAR Network (Inteligentný aglomeračný dopravný systém Tri-City) a tiež do informačného systému pre cestujúcich.

Termín ukončenia projektu mesto Gdansk naplánovalo na 31. mája 2019. Verejný obstarávateľ naň v rozpočte vyčlenil 89 960 250,55 PLN netto.