Spoznajte nás

Spoznajte nás

Našu spoločnosť vytvárajú ľudia!

Kľúčovým faktorom nášho úspechu sú naši zamestnanci. Veríme, že ľudia, ich talent, zanietenosť a tvorivosť sú najvzácnejším nástrojom našej spoločnosti. Sme zamestnávateľom, ktorý sa stará o to, aby pracovisko bolo pozitívnou skúsenosťou, a zároveň dosahoval kvantifikovateľný úspech na trhu.

Našim zamestnancom zaručujeme stabilitu zamestnania, starostlivosť a individuálnu pozornosť. Zameriavame sa na rôznorodosť, vývoj a dobré vzťahy. Značnú pozornosť venujeme tomu, že  naši zamestnanci vytvárajú obraz spoločnosti a že sú hrdí na miesto, kde pracujú a spôsob, akým podnikáme.

Existuje mnoho skvelých dôvodov, prečo pracovať v našej spoločnosti. Ponúkame:

  • prácu v spoločnosti so stabilnou a osvedčenou pozíciou na trhu, v ktorej oceňujeme vedomosti a zručnosti našich zamestnancov a potrebu neustáleho vývoja;
  • účasť na rozmanitých zaujímavých projektoch realizovaných pre renomovaných klientov po celom Poľsku a Slovensku;
  • prácu v medzinárodnom tíme;
  • možnosť nabrať nové odbroné zručnosti;
  • priateľské pracovné prostredie, v ktorom sa zamestnanci cítia príjemne a ktorý im umožňuje plne rozvíjať svoj potenciál;
  • výborné zamestnanecké podmienky vrátane balíčka sociálnych benefitov.

Na stiahnutie: Personálna politika