Študenti a stážisti

Študenti a stážisti

Hľadáme ľudí, ktorí by sa chceli osobnostne rozvíjať a začať u nás svoju profesionálnu kariéru. Práca v spoločnosti Aldesa vám umožní nadobudnúť mnoho zručností a skúseností. Dostanete možnosť spolupracovať s kolegami, ktorí majú skúsenosti s realizáciou medzinárodných projektov a zlepšovať svoje jazykové znalosti. Pokiaľ budeme spokojní s touto spoluprácou, budete vítaní zostať u nás dlhodobo s možnosťou práce na stavbe.

V prípade, že máte záujem o odbornú prax u nás, prosíme vás o zaslanie vášho životopisu (v ktorom uvediete vaše profesijné zameranie a preferované miesto pôsobenia) na našu e-mailovú adresu: kancelaria@aldesa.sk..

Pre tento účel vás prosíme, aby ste nám vo vašom životopise udelili nasledovný súhlas:: „„Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v životopise a sprievodnom liste správcom osobných údajov uvedenom v oznamovacej povinnosti za účelom budúceho náboru. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie môjho súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe môjho súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň by sme vás chceli informovať, že zaslanie žiadosti je jednoznačným vyjadrením o oboznámení sa s oznamovacou povinnosťou v súvislosti so spracovaním osobných údajov potrebným pre budúce náborové procesy.

Dovoľujeme si vás informovať, že budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Obdržané žiadosti nevraciame.