Výstavba závodu na výrobu potravinových obalov spoločnosti Poligal

Priemysel

Výstavba závodu na výrobu potravinových obalov spoločnosti Poligal

Výstavba závodu na výrobu potravinových obalov s celkovou rozlohou 15 000 m2, v nasledovnom rozsahu: realizácia základov pre potreby samotnej haly a výrobnej linky, montáž oceľovej konštrukcie spolu s opláštením, priemyselnej podlahy a inštalácie systémov, elektrických a sanitárnych sietí v rámci haly a výrobnej linky ako aj výstavba administratívnej budovy a technických objektov (nádrž na požiarnu vodu, vrátnica, čerpacia stanica atď.) vrátane parkovísk a ciest.

Investor: Great Maple Company sp. z o.o.

Project execution: 2017