Centrum nových technológií Ochota – CeNT II.2. vo Varšave

Výstavba

Centrum nových technológií Ochota – CeNT II.2. vo Varšave

Druhá etapa výstavby budovy pre Fakultu fyziky na Varšavskej univerzite (CeNT II.2) – výučbové stredisko vrátane podzemného parkoviska, s napojením na ulicu Kolosa, umiestnená medzi novostavbami a budovou postavenou v prvej etape, vrátane územnej správy, systému dopravy a dopravnej infraštruktúry na Pasteurovej ulici a ulici Banacha vo Varšave. Päť nadzemných podlaží a jedno podzemné podlažie s celkovou plochou 13 420,85 m2.

Investor: Varšavská univerzita

Project execution: 2015