Energocentrum v závode Jaguar Land Rover

Priemysel

Energocentrum v závode Jaguar Land Rover

Výstavba troch samostatných objektov, ktoré zásobujú celý výrobný závod v Nitre. Zabezpečovanie vykurovania a chladenia, elektrickej energie (VN), požiarnej vody, stlačeného vzduchu a upravenej vody.

Rozloha stavebnej plochy je približne 10 000 m2.

Investor: Jaguar Land Rover

Project execution: jún 2018