Inštalácia dvoch plynových motorov v kogeneračnom závode v rámci čističky splaškových vôd Hajdów v Lubline

Priemysel

Inštalácia dvoch plynových motorov v kogeneračnom závode v rámci čističky splaškových vôd Hajdów v Lubline

Projekt nového kogeneračného systému založený na dvoch plynových motoroch Jenbaher J316 GS-D25 na bioplynové palivo, a to konkrétne: demontáž jestvujúceho kogeneračného systému založeného na dvoch motoroch Deutz a úpravy v rámci existujúcej budovy, inštalácia sanity, elektrické, stavebné a architektonické práce za účelom umožnenia inštalácie zariadení potrebných pre riadnu prevádzku systémov a oberu tepla a elektrickej energie, ako aj koncepčné práce týkajúce sa realizačnej dokumentácie. Investičný projekt bol realizovaný za aktívnej prevádzky MPWiK v Lubline. Predstavuje jeden z najväčších projektov tohto typu realizovaných v Poľsku v rámci čističiek splaškových vôd.

Investor: MPWiK Lublin

Project execution: 2015