Inteligentný systém dopravy (ITS) v Rzeszówe

Technológia

Inteligentný systém dopravy (ITS) v Rzeszówe

Investícia realizovaná formou „naprojektovania a výstavby“ – systém integrujúci verejnú dopravu v meste Rzeszów a v regióne – vrátane projektu, dodania, inštalácie a spúšťania integrovanej dopravy a systému riadenia verejnej dopravy spolu so špecializovanou dátovou komunikačnou platformou pre ITS systém a realizáciou rekonštrukcie prechodov pre chodcov a zmien v organizácii dopravy nutných na ich prevádzku.

Investor: Obecný úrad v Rzeszówe

Project execution: 2015