Kancelárska budova „Za Bramką“ v Poznani

Výstavba

Kancelárska budova „Za Bramką“ v Poznani

Príprava stavebnej a realizačnej projektovej dokumentácie pre všetky disciplíny, stavebné práce, poskytovanie služieb na stavbe, prevádzka a správa objektu v rozsahu projektovej a stavebnej časti. Budova má 7 poschodí – 3 podzemné a 4 nadzemné podlažia.V podzemnej časti je priestor na parkovanie pre 300 vozidiel, v nadzemnej časti sa nachádzajú kancelárie a servisné priestory. Kancelárska budova získala ocenenie Giovanni Barrista di Quadro za rok 2016.

Kubatúra: 64 224 m3
Kancelárske priestory: 4 445 m2
Servisné priestory – 403 m2.

Investor: Wielkopolskie Investment Support Center

Project execution: 2015