Revitalizácia kampusu Technickej univerzity v Lodži

Výstavba

Revitalizácia kampusu Technickej univerzity v Lodži

Obnova, rekonštrukcia a rozšírenie komplexu post-továrenských stavieb za účelom vytvorenia učebného strediska pre Fakultu technickej fyziky, počítačových vied a aplikovanej matematiky. Zákazka obsahovala realizáciu v rozsahu naprojektovania a výstavby, vrátane získania potrebných povolení ako aj stavebného povolenia (máj 2013). Všetky práce boli vykonávané pod dozorom pamiatkového úradu.

Kubatúra: 40 000 m3
Plocha: 7 933 m2

Investor: Technická univerzita v Lodži

Project execution: 2015