Rozšírenie závodu spoločnosti Gestamp. Projektovanie a realizácia systémov

Priemysel

Rozšírenie závodu spoločnosti Gestamp. Projektovanie a realizácia systémov

Investícia bola realizovaná formou „naprojektovania a výstavby“. Rozšírenie jestvujúceho závodu s celkovou rozlohou presahujúcou 40 000 m2 o ďalších 20 000 m2 s tým, že bol udržaný chod jestvujúcej prevádzky. Dielo zahŕňalo všetky stavebné práce, realizáciu základov, oceľovej konštrukcie, opláštenia, brán a parkovísk, ako aj ciest okolo objektu. Ďalšia etapa zahŕňala prípravu projektu a inštaláciu systémov v objekte, stavebné práce potrebné pre zapojenie nového lisu a rozšírenie južnej časti závodu.

Investor: Gestamp Polska Sp. z o.o.

Project execution: 2016