Servisovanie a údržba zariadení verejného osvetlenia v Lubline

Technológia

Servisovanie a údržba zariadení verejného osvetlenia v Lubline

Prebiehajúca údržba a servisovanie zariadení verejného osvetlenia a iných elektrických a elektronických zariadení a zariadení určených na komunikáciu spojených s cestnou infraštruktúrou v rámci mesta Lublin.

Investor: Správa ciest a mostov v Lubline

Project execution: 2016