Širokopásmová sieť – Lubelské vojvodstvo

Technológia

Širokopásmová sieť – Lubelské vojvodstvo

Vývoj regionálnej širokopásmovej sieťovej infraštruktúry ako súčasť projektu „Širokopásmová sieť pre východné Poľsko – Lubelské vojvodstvo“, 2 900 km (chrbticová sieť – približne 240 km a distribučná sieť – 2 660 km). Rozsah prác: získavanie povolení k nakladaniu s pozemkom na stavebné účely a nakladaniu s pozemkom počas prevádzky siete, informačná povinnosť požadovaná právnymi predpismi a získavanie potrebných správnych predpisov, zmlúv a inej dokumentácie povoľujúcej zahájenie výstavby a využívanie pasívnej sieťovej infraštruktúry.

Investor: Úrad maršala Lubelského vojvodstva

Project execution: 2015