Systém riadenia dopravy na rýchlostných cestách S6 a S7

Infraštruktúra

Systém riadenia dopravy na rýchlostných cestách S6 a S7

 

Súčasťou zmluvy je vytvorenie systému riadenia dopravy na rýchlostných cestách, ktorý bude pokrývať 31 km rýchlostnej cesty S6 a 200 km rýchlostnej cesty S7. Centrum riadenia dopravy v okolí rýchlostných ciest S6 a S7 bude umiestený v obci Dworek na ceste S7. Zariadenia umiestnené v jazdnom pruhu budú slúžiť na riadenie dopravy a poskytovanie aktuálnych informácií vodičom, ako napríklad: informácie o zápchach, náhlych zmenách dopravných podmienok, o vozidlách idúcich proti smeru jazdy. Súčasťou sú tiež kamery na meranie trvania cesty a poveternostných podmienok. Systém bude tiež obsahovať značenia informujúce o nehodách, čakacích dobách na hraničnom priechode, budú zobrazovať obchádzkové trasy; súčasťou bude tiež prenos rádiových správ a komunikácia s operátorom centra. Zmluva pokrýva celkovú realizáciu systému v rozmedzí 840 dní a následnú údržbu a servis v trvaní 5 rokov.

Investor: GDDKiA

Termín ukončenia realizácie: 2023