Ústav geologických vied na Jagelovskej univerzite v Krakove

Výstavba

Ústav geologických vied na Jagelovskej univerzite v Krakove

Realizácia projektu v rozsahu naprojektovania a výstavby novej budovy určenej pre Ústav geologických vied Jagelovskej univerzity situovanej v rámci areálu univerzity pri príležitosti 600. výročia obnovy Jagelovskej univerzity v Krakove. Nová budova bola naprojektovaná a postavená tak, aby zachovávala hodnoty udržateľného rozvoja, konkrétne starostlivosti o prirodzené prostredie a úsporné hospodárenie so surovinami počas celkového chodu výstavby. Objekt je vybavený systémom riadenia budov a fotovoltaickým systémom (strecha-fasáda) a zemnými tepelnými čerpadlami. Budova je vykurovaná výlučne teplom generovaným zo Zeme a energia sa do veľkej miery získava zo slnečného žiarenia. Taktiež bola vytvorená zelená strecha, ktorá odzrkadľuje prirodzené prostredie oblasti Krakovsko-čenstochovskej vrchoviny.

Celková rozloha: 5 800 m2
Kubatúra: 23 400 m3.

Investor: Jagelovská univerzita v Krakove

Project execution: 2015