Výstavba električkovej trate v Bratislave

Infraštruktúra

Výstavba električkovej trate v Bratislave

Predmetom zákazky je výstavba druhej časti električkovej trate v Bratislave – Petržalke v úseku Bosákova ulica – Janíkov dvor. Verejným obstarávateľom stavby je Hlavné mesto SR Bratislava. Zákazka zahŕňa výstavbu 3,9 km električkovej trate, 7 električkových zastávok, kompletnú rekonštrukciu ciest a ich križovatiek pozdĺž trate, dva nové električkové mosty, cyklotrasu a chodníky, ako aj demoláciu a odstránenie 280-metrového nedokončeného tunela rýchlodráhy. Aldesa bude električkovú trať realizovať v konzorciu s dvoma slovenskými spoločnosťami. Hodnota zákazky je 74 585 993,94 EUR bez DPH.

Prvá etapa výstavby električkovej trate do Petržalky sa uskutočnila v rokoch 2013 až 2015, keď sa zrekonštruovali ulice Starý most a Štúrova a vybudovala sa električková trať na Bosákovej ulici. Zastávky budú mať celkovú dĺžku 65 metrov s bezbariérovým prístupom. Trať bude mať dva električkové viadukty. Úseky medzi zastávkami budú porastené vegetáciou. Povrch otvorenej koľaje v slučke depa bude pokrytý drveným štrkom. Križovatky budú obsluhované svetelnou signalizáciou, pričom sa bude uplatňovať aj koncepcia preferencie verejnej dopravy. Súbežne s električkovou traťou je navrhnutá aj 4 m široká cyklotrasa.

– Tešíme sa a sme hrdí na našu prvú električkovú zákazku v hlavnom meste Slovenska. Podobné projekty sme realizovali v aglomeráciách a veľkých mestách v Poľsku, máme veľa skúseností a v tomto projekte ich zúročíme,“ hovorí Javier Lamas, výkonný riaditeľ. Nejde len o novú električku, ale aj o moderný cestný a cyklistický uzol pre Bratislavčanov.

Aldesa v roku 2018 dokončila svoje prvé zákazky na Slovensku pre spoločnosti Jaguar Land Rover (energetické centrum a palivová nádrž pre nové výrobné haly) a Gestamp (sklad a priemyselná budova s tromi výrobnými linkami automobilových konštrukcií). Zadaním zákazky na výstavbu električkovej trate v Bratislave rozširuje Aldesa svoje portfólio v krajine o verejný sektor. Ako globálna spoločnosť má Aldesa rozsiahle skúsenosti s projektmi v Španielsku, Mexiku, Peru, Čile, Maďarsku a Poľsku. V Poľsku je spoločnosť Aldesa zodpovedná najmä za výstavbu električkových tratí v Poznani a Gdansku a okrem iného za implementáciu dynamického informačného systému pre cestujúcich PKP PLK na 133 staniciach a zastávkach v celej krajine. Aldesa je tiež generálnym dodávateľom šiestich úsekov rýchlostných ciest vrátane S19, S6 a S7 a referenčným dodávateľom veternej energie, systémov informačných technológií (ITS) a bezpečnostných systémov.