Pracovné ponuky

Pracovné ponuky

Pozrite sa, koho hľadáme – pridaj sa do Tímu Aldesa!

Prosíme vás, aby ste vaše žiadosti posielali priamo na e-mailovú adresu: kariera@aldesa.sk.
Z tohto dôvodu vás žiadame, aby ste nám vo vašom životopise udelili nasledovný súhlas:: „Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov poskytnutých v životopise, sprievodnom liste a prípadne v iných prílohách súvisiacich s hľadaním práce a za účelom budúceho náboru. Beriem na vedomie, že tento súhlas môžem kedykoľvek odvolať. Odvolanie môjho súhlasu neovplyvňuje zákonnosť spracovania, ktoré bolo vykonané na základe môjho súhlasu pred jeho odvolaním.

Zároveň by sme vás chceli informovať, že zaslanie žiadosti je jednoznačným vyjadrením o oboznámení sa s oznamovacou povinnosťou v súvislosti so spracovaním osobných údajov potrebným pre budúce náborové procesy.

Dovoľujeme si vás informovať, že budeme kontaktovať iba vybraných uchádzačov. Obdržané žiadosti nevraciame.