Aldesa stredná Európa

Aldesa stredná Európa

Aldesa stredná Európa je sesterskou spoločnosťou španielskej Grupo Aldesa, ktorá bola založená v roku 1969 v Madride.
V Poľsku pôsobíme od roku 2007 začínajúc v krakovskom kraji. V súčasnosti pôsobíme v rámci celej krajiny ako generálny dodávateľ v oblasti priemyslu a energetiky, kancelárskych a obchodných budov, cestnej a železničnej infraštruktúry, systému inteligentného riadenia dopravy (ITS) a širokopásmových sietí. Taktiež sme správcom kancelárskej budovy triedy A Diamante Plaza v Krakove

Od začiatku roku 2017 pôsobíme aj na Slovensku, kde úspešne realizujeme projekty pre spoločnosti Gestamp a Jaguar Land Rover.

Kľúčom k úspechu je naša znalosť  ako miestnych, tak aj medzinárodných pracovných noriem a schopnosť prispôsobiť sa neustále sa meniacim požiadavkám trhu a zákazníkov, vhodný výber realizovaných projektov a neprestajné hľadanie nových a lepších riešení.

Každému zrealizovanému projektu vytvárame pridanú hodnotu a našim zákazníkom ponúkame komplexné a rentabilné riešenia s dôrazom na aktuálnosť a neustále zlepšovanie procesov. Našou výhodou sú tiež profesionálni a vysokokvalifikovaní zamestnanci.

Sme držiteľmi certifikátov ISO 14001:2004 (Systém environmentálneho riadenia), OHSAS 18001:2007 (Rad posúdení BOZP) a ISO 9001:2008 (Riadenie kvality).