SPOLOČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

SPOLOČNOSŤ A ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Uvedomujúc si svoj vplyv na okolie, spoločnosť Aldesa sa zameriava na udržiavanie zdravých vzťahov s okolitým prostredím. Tieto vzťahy sú založené na princípe partnerstva a rešpektovania práv a transparentnosti činností. Aldesa podporuje miestne podnety s cieľom zlepšiť kvalitu života obyvateľov.

Naša sociálna činnosť sa sústreďuje na rozvojové projekty, ktoré sa venujú skutočným potrebám spoločnosti, akými je napríklad potreba propagovať rozvoj infraštruktúry v najchudobnejších regiónoch sveta a sociálna integrácia chudobných v rámci komunít, v ktorých Aldesa Group pôsobí. Aldesa taktiež podporuje kultúrny a športový rovoj sponzorovaním podujatí a iniciatív, ktoré sa konajú v týchto komunitách.

Ľudia sú neodlučiteľne prepojení s enviromentálnou problematikou, a preto neusále zavádzame postupy vedúce k ochrane životného prostredia, čo ovplyvňuje nielen služby, ale aj činnosti po celom svete. Spoločnosž zavádza ISO 14001:2004 (Systém environmentálneho riadenia).