KVALITA

KVALITA

ZÁRUKA KVALITY OD SAMOTNÉHO ZAČIATKU

Politika kvality spoločnosti Aldesa zaručuje, že konečný produkt je bezpečný, spoľahlivý a spĺňa všetky príslušné špecifikácie, normy a zákony.

Spoločnosti v rámci Grupo Aldesa sú držiteľmi Certifikátu riadenia kvality na základe ISO 9001:2008, ktorý zabezpečuje plnenie požiadaviek našich zákazníkov s dôrazom na ich vysokú spokojnosť, ako aj právne a regulačné požiadavky za účelom zníženia nepresností a vytvorenia štruktúry neustáleho zlepšovania v rámci vývoja spoločnosti.

Aldesa taktiež zavádza pre každý projekt Plán zabezpečenia kvality (PZK). Tento plán mimo iného zahŕňa posúdenie projektu s dôrazom na nedostatky, nejasnosti, návrhy na zlepšenie atď., ako aj kontrolu dokumentov (výkresov a inej stavebnej dokumentácie) a kontrolu pri preberaní materiálov a ich následnú sledovateľnosť.

Kontroly prebiehajú na začiatku, počas a na konci realizácie každej časti stavby.

POLITIKA KVALITY

  • Zaistiť, aby všetky produkty a služby dodávané našim zákazníkom boli bezpečné, spoľahlivé a spĺňali všetky príslušné špecifikácie, normy, predpisy a zákony;
  • Obmedziť chyby;
  • Zaviesť kroky zamerané na predchádzanie nedodstakom, nie len na ich samotné odhaľovanie;
  • Dodávať produkty a služby, ktoré spĺňajú očakávania našich zákazníkov z hľadiska pomeru ceny a kvality;
  • Udržiavať neustály kontakt so zákazníkmi a spolupracovať na zlepšovaní našich produktov a služieb;
  • Školiť, motivovať a zapájať zamestnancov do riadenia a rozvoja zavedeného systému kvality;
  • Dodržať záväzok neustáleho zlepšovania systému environmentálneho riadenia.