Projekty

VÝSTAVBA

Realizujeme rozličné typy projektov v oblasti obytných, kancelárskych a obchodných stavieb, ako aj modernizáciu budov.

PRIEMYSEL

Naše technické riešenia poskytujeme za účelom zabezpečenia komplexných riešení tam, kde je kľúčovým faktorom konkurenčnej výhody investovanie do inovácií.

INFRAŠTRUKTÚRA

Zapájame sa do projektov infraštruktúry, t.j. ciest, železničných tratí a verejnej dopravy, ako aj pozemného inžinierstva a hydraulických námorných technológií.

ENERGETIKA

Ponúkame komplexné služby v oblasti budovania obnoviteľných zdojov energie a tradičných energocentier, taktiež aj v prípade projektov spojených s plynárenským priemyslom.

TECHNOLÓGIA

Špecializujeme sa na technologické inžinierske služby ponúkaním komplexných riešení podporujúcich realizáciu projektov priemyselného a mestského rozvoja.