PODNIKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ

PODNIKOVÁ ZODPOVEDNOSŤ

Aldesa Group roky pracuje tak, aby jej ekonomický rozvoj odrážal environmentálne a spoločenské povedomie spoločnosti  uplatňovaním adekvátneho modelu riadenia.

Stratégia podnikovej zodpovednosti Aldesa Group vyjadrená mottom „Budujeme dôveru“, je založená na súbore korporátnych hodnôt zastúpených na všetkých úrovniach organizačnej štruktúry a predstavuje záväzok voči všetkým zainteresovaným stranám: zákazníkom, zamestnancom, dodávateľom, subdodávateľom, užívateľom, verejnej správe a spoločnosti všeobecne.