Etika

Etika

V našej podnikateľskej činnosti sa riadime najvyššími etickými normami, vytvárame partnerské vzťahy so zamestnancami, zákazníkmi, inštitúciami, zmluvnými stranami, dodávateľmi a životným prostredím. Veríme, že čestnosť a bezúhonnosť sú najvyššou prioritou a rozhodujúcimi faktormi pre úspech našej spoločnosti. Preto sa zameriavame na zvyšovanie efektívnosti a vytváranie najvyšších štandardov kvality a bezpečnosti, čoho výsledkom je priteľské pracovné prostredie a poskytovanie služieb v tej najvyššej kvalite. Sme hrdí na to, že sme spoľahlivým obchodným partnerom a lákavým zamestnávateľom.

Etický kódex a Protikorupčná politika predstavujú spôsob vyjadrenia našich etických princípov, ktorými by sa zamestnanci mali riadiť a každodenne pridržiavať. Tieto dokumenty sú základom, ktorý má slúžiť na posilnenie a vybudovanie dôvery medzi našimi partnermi a poskytovať podporu pri vytváraní spoločného hodnotového systému. Štandardy vytýčené v Etickom kódexe a Protikorupčnej politike odrážajú naše presvedčenie a záväzok v snahe o vybudovanie firemnej kultúry.

Stiahnuť: Etický kódex a Protikorupčná politika