Profesijná dráha

Profesijná dráha

Naši zamestnanci dostávajú možnosť vzdelávať sa, zdokonaľovať a, koniec koncov, získať povýšenie! Na príklade dvoch našich zamestnancov, Magdy a Jorgeho, vám chceme ukázať, ako to u nás v praxi funuje.

Magda sa do nášho tímu pridala v druhej polovici roku 2013. Ako sama tvrdí, náborový proces trval len nikoľko dní – najskôr absolvovala stretnutie so zástupcom náborového oddelenia, následne pohovor s vedením finančného a administratívneho oddelenia. Takto Magda začala pracovať na pozícii senior finančný špecialista, kde mala na starosti záruky a úvery. Už po roku sa dostala na pozíciu finančnej a administratívnej menežérky. O dva roky neskôr bola povýšená na pozíciu zástupkyne finančného a administratívneho riaditeľa. Značný úspech preukázala pri uplatnení elektronického platobného systému, tzv. SWIFT, alebo pri realizácii úverových modelov TREASURY a automatickom zasielaní výpisov z bánk.

Čo hovorí Magda na svoju prácu? „Som šťastná, že tu môžem pracovať – predovšetkým preto, že mám rada ľudí, s ktorými dennodenne riešime mnoho komplikovaných problémov. Spoločnosť Aldesa je miestom, kde dokážete čeliť mnohým výzvam, ktoré vytvárajú skvelý potenciál k osobnému rastu, čo považujem za pozitívum“ – hodnotí Madga, ktorá už vyše roka pôsobí na pozícii finančného a administratívneho riaditeľa.   

Jorge, ktorý je momentálne naším manažérom pre obstarávanie na oddelení výstavby rezidenčných, administratívnych a obchodných objektov nastúpil na začiatku roku 2015. Profesijne začínal na pozícii špecialistu oddelenia naceňovania. Medzi jeho povinnosti patrila analýza tendrovej dokumentácie, udržiavanie kontaktov so subdodávateľmi, porovnávanie ponúk a vypracovávanie predbežných výpočtov nákladov. Po roku sa stal koordinátorom pre naceňovanie stavebných prác, t.j. dozeral na prácu niekoľkých jednotlivcov. Začal sa zúčastňovať na stretnutiach so subdodávateľmi, s ktorými dohadoval zmluvné podmienky a naceňovanie.

Na začiatku roku 2017 bol povýšený na svoju terajšiu pozíciu a, ako sám priznal, rozsah jeho povinností sa úplne zmenil. Momentálne má na starosti koordináciu celého oddelenia a značnú časť jeho práce tvorí spolupráca s klientami. Zúčastňuje sa na stretnutiach, ktoré nasledujú po výbere našej cenovej ponuky, dohaduje podmienky budúcej zmluvy až po jej samotné plnenie. Často vystupuje ako „spojovací článok“ medzi nami a našimi klientami, taktiež aj počas následnej realizácie projektu.

Na otázku, čo považuje za kľúč svojho úspechu, odpovedal: „Moje zanietenie a pretrvávajúca ochota učiť sa nové veci a hľadať riešenia vždy, keď sa objaví nejaká prekážka. Tiež sa snažím byť nezaujatý a komunikovať s ľuďmi zo všetkých oddelení v rámci spoločnosti.“

Oplatí sa u nás pracovať Pozrite sa, koho práve hľadáme.