Rekonštrukcia kruhového objazdu v štvrti Rataje v Poznani

Infraštruktúra

Rekonštrukcia kruhového objazdu v štvrti Rataje v Poznani

 

Projekt je realizovaný podľa vzorca „návrh a realizácia“. Súčasťou investície nazvanej „Oprava fungovania komunikačného systému v okolí kruhového objazdu v štvrti Rataje v Poznani“ je rozdelenie tichej električkovej a autobusovej trate, výmena konštrukcie vozovky, výstavba ďalších jazdných pruhov a rozšírenie existujúcich zástavok.

Projekt tiež zahŕňa rekonštrukciu a rozšírenie cestného osvetlenia, video-monitoringu, ako aj teletechnického kanalizačného systému a svetelnej signalizácie. Modernizáciou tiež prejde železničná stanica Rataje. V okolí kruhového objazdu budú vybudované nové chodníky pre peších, cyklistické chodníky a drobné architektonické objekty; prebehne aj výsadzba novej zelene.

Termín ukončenia projektu: 2021