Výstavba úseku rýchlostnej cesty S19 Księżyno-Białystok Południe

Infraštruktúra

Výstavba úseku rýchlostnej cesty S19 Księżyno-Białystok Południe

 

Zmluva pokrýva výstabu takmer 8-kilometrového úseku rýchlostnej cesty – dvojprúdovej vozovky v oboch jazdných smeroch (prispôsobené hustej premávke) od križovatky Księżyno po križovatku Białystok Południe a časť štátnej cesty č. 65 z obce Grabówka – dvojprúdová 1,1 kilometrov dlhá cesta – po križovatku s už existujúcou obecnou cestou č. 1484B a následne 12,6-kilometrový úsek vozovky s jedným prúdom v každom smere až po napojenie na existujúcu cestu DK65 neďaleko obce Grabówka. Okrem toho, dodávateľ podľa zmluvy pripraví rezervu pre ďalšiu cestu od križovatky ciest DK65 s existujúcou okresnou cestou 1484B až po stret s existujúcou štátnou cestou č. 19 (km 6 + 944). Na základe zmluvy bude vybudovaných 24 technických konštrukcií vrátane 14 prechodov pre zvieratá a dopravného uzla Białystok Południe.

Investor: GDDKiA

Termín ukončenia projektu: 2024