Rafał Kański

Rafał Kański

Rafał Kański, Dyrektor Generalny Aldesa Polska

Rafał jest związany z organizacją od listopada 2022 roku, kiedy to dołączył do Aldesy jako Dyrektor Dywizji Drogowej. W tym czasie dał się poznać jako energiczny lider, niebojący się wyzwań, otwarty na współpracę i zmiany. Rafał posiada ponad 17 – letnie doświadczenie w pracy w firmach o profilu budowlanym w sektorze drogowym. Wcześniej pracował w takich organizacjach jak: Skanska, Bilfinger Berger i FBSerwis (Grupa Budimex).

W 2007 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera na kierunku Inżynieria Lądowa na Politechnice Warszawskiej. Jego solidne przygotowanie techniczne pozwoliło mu zdobyć unikalne spojrzenie na projekty oraz umożliwiło skuteczne rozwiązywanie wszelkich technicznych wyzwań.

Swoją edukacje kontynuował na studiach podyplomowych na kierunku Zarządzanie Projektami w Szkole Głównej Handlowej, gdzie zdobył również tytuł MBA w roku 2023. W przeszłości brał udział w projektach takich jak budowa autostrady A1, nadzór budowy trasy S8, czy nadzór prac budowlanych na trasie S7.

Rafał Kański