Misja i wartości

Misja i wartości

Kluczem do sukcesu jest nasza znajomość lokalnych uwarunkowań oraz międzynarodowych standardów pracy, indywidualne podejście do klienta oraz umiejętność adaptacji do zmieniających się wymagań rynku i potrzeb kontrahentów, trafny dobór realizowanych projektów oraz ciągłe poszukiwanie nowych, lepszych rozwiązań.

Tworzymy wartość dodaną na każdym projekcie i oferujemy klientom wszechstronne i efektywne kosztowo rozwiązania, dbając jednocześnie o efektywne zarządzanie terminami i stale dążąc do poprawy procesu. Naszym atutem są również profesjonalizm i doświadczenie zatrudnionych pracowników.

Nasza misja:

Być firmą referencyjną w krajach, w których jesteśmy obecni, oferując najlepsze kompleksowe rozwiązania w rozmaitych projektach, a także zwiększając rentowność naszej spółki poprzez innowacje i optymalizację zarządzania, wykorzystując doświadczenie różnych dywizji tworzących Grupę Aldesa.

Nasze wartości:

  • Uczciwość
  • Etyka
  • Transparentność
  • Bezpieczeństwo
  • Ciągły rozwój
  • Odpowiedzialność