Etyka

Etyka

W naszej działalności zawsze kierujemy się wysokimi standardami etycznymi, a robimy to budując partnerskie relacje z pracownikami, klientami, instytucjami, podwykonawcami, dostawcami oraz z otoczeniem. Wierzymy, że uczciwość i rzetelność stanowią najwyższy priorytet i są czynnikiem decydującym o sukcesie naszej firmy. Dlatego jesteśmy zorientowani na podwyższanie efektywności oraz wypracowywanie najwyższych standardów dotyczących jakości i bezpieczeństwa, tworzenie przyjaznego miejsca pracy oraz dostarczanie usług o najwyższej jakości. Jesteśmy dumni z bycia wiarygodnym partnerem biznesowym i atrakcyjnym pracodawcą.

Kodeks Etyki oraz Polityka Antykorupcyjna naszej firmy są odpowiedzią na potrzebę sformalizowania zasad, które powinny być przestrzegane w naszej codziennej pracy i przyświecać każdemu pracownikowi. Dokumenty te są fundamentami mającymi służyć umocnieniu i dalszemu budowaniu zaufania wśród naszych partnerów oraz stanowią wsparcie w tworzeniu wspólnego systemu wartości. Normy określone w Kodeksie Etyki i Polityce Antykorupcyjnej odzwierciedlają nasze przekonania i zaangażowanie w budowę kultury naszej firmy.

Do pobrania: