Nota prawna

Nota prawna

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi zasadami przed rozpoczęciem korzystania z niniejszej strony internetowej (dalej jako „strona”). Dostęp i korzystanie ze strony oznacza bezwarunkową akceptację opisanych poniżej zasad. W przypadku braku akceptacji w stosunku do całości poniższych zasad, prosimy o niezwłoczne zaprzestanie korzystania ze strony.

Zawartość strony stanowi własność Aldesa Polska Services Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Wołoska 5, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla Miasta St. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000287883, NIP: 6762356224, REGON: 120530469 (dalej jako „Aldesa” ). Wszelkie prawa zastrzeżone.

Informacje znajdujące się na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Aldesa nie może zagwarantować i nie przyjmuje odpowiedzialności za to, że informacje są zawsze poprawne, kompletne i aktualne. Ze względu na wyłącznie informacyjny charakter danych zawartych na stronie, Aldesa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za podejmowane przez użytkowników strony, na podstawie informacji na niej zawartych, decyzje ani ich skutki jak również za skutki wykorzystania informacji uzyskanych ze strony, jakiekolwiek straty, szkody, krzywdę czy inne negatywne skutki związane z dostępem do strony lub brakiem takiego dostępu.

Aldesa zastrzega sobie prawo do usuwania, zmiany lub powiększania zawartości strony w jakimkolwiek czasie i w jakikolwiek sposób, bez uprzedniego powiadomienia.

Użytkownicy strony uprawnieni są do przeglądania materiałów zamieszczonych na stronie oraz do ich pobierania tylko i wyłącznie dla użytku osobistego w celach niekomercyjnych. Zabronione jest powielanie lub wykorzystywanie zawartości strony w każdy inny sposób, w tym jej modyfikowanie, publiczne prezentowanie, wykonywanie, rozpowszechnianie lub w jakikolwiek sposób w celach komercyjnych lub publicznych.

W związku z tym, że materiały umieszczone na stronie podlegają ochronie prawami autorskimi, jakiekolwiek ich nieautoryzowane wykorzystanie może stanowić naruszenie prawa własności, ochrony znaków towarowych lub innych praw.

Strona może zawierać linki lub odnośniki do innych stron internetowych. Aldesa nie ponosi odpowiedzialności za treść stron, do których ww linki/odnośniki prowadzą i nie ponosi odpowiedzialności za zawarte tam treści, ani ich wykorzystanie przez użytkownika strony. Decydując się na przejście do witryny internetowej innej firmy, do której prowadzi link/odnośnik ze strony, użytkownik strony działa wyłącznie na swoją odpowiedzialność.

W przypadku wysłania lub umieszczenia przez użytkownika strony jakichkolwiek informacji, informacje te nie będą traktowane przez Aldesa jak poufne lub zastrzeżone i Aldesa nie będzie ponosić jakichkolwiek zobowiązań w związku z takimi informacjami ani nie będzie ponosić za nie jakiejkolwiek odpowiedzialności. Z chwilą zamieszczenia przez użytkownika strony jakichkolwiek materiałów na stronie, użytkownik strony udziela Aldesa nieodwołalnie nieodpłatnej licencji do korzystania z tych materiałów w nieograniczonym czasie i przestrzeni na następujących polach eksploatacji: utrwalanie lub zwielokrotniania dowolną techniką, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wprowadzanie do obrotu w kraju lub za granicą, użyczanie lub najem oryginału lub egzemplarzy, rozpowszechnianie utworu, w tym jego publiczne wykonanie, wystawianie, wyświetlanie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie w każdy sposób i każdą techniką, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym. Jednocześnie użytkownik strony udziela Aldesa nieodwołalnie i nieodpłatnie prawa do wykonywania i zezwalania osobom trzecim na wykonywanie autorskich praw zależnych i autorskich praw osobistych do utworów zawartych w tych materiałach oraz do korzystania z takich utworów bez podawania nazwiska twórcy.

Zabronione jest ogłaszanie lub przesyłanie do strony lub z jej poziomu, jakichkolwiek treści niezgodnych z prawem, mogących być postrzegane jako obraźliwe, stanowiących działalność marketingową lub w inny sposób mogących być postrzegane jako nieodpowiednie. Treści takie zostaną usunięte ze strony.

Ochrona danych osobowych:

Wszelkie dane osobowe przekazywane za pomocą niniejszej strony internetowej przetwarzane są na zasadach określonych w Polityce Prywatności.

Polityka cookie:

Plik cookie (ciasteczko) to mały plik tekstowy zapisywany w przeglądarce użytkownika albo do celów statystycznych albo w celu zachowania osobistych preferencji użytkownika, np. szerokość witryny, zmienne kolory witryny, wielkość czcionki, ustawienia dla zalogowanych użytkowników, sesje podczas dokonywania zakupów w sklepach internetowych, zamieszczone sondy i pytania do użytkowników.

Cookies mogą również pozostawiać firmy trzecie (3rd party) jeśli dana witryna korzysta z zewnętrznych narzędzi, np. dodatkowe galerie, odtwarzacze filmów, banery reklamowe, prezentacje.

Strona korzysta z następujących plików cookies:

  • Pliki cookies sesyjne – do zachowania sesji użytkownika, sprawdzania stanu zalogowania, aktywności pomiędzy podstronami, rozpoznania nowego i powracającego użytkownika, dostosowania szablonu witryny do rodzaju przeglądarki internetowej i szerokości ekranu. Są to pliki tymczasowe, przechowywane w przeglądarce użytkownika do momentu zamknięcia przeglądarki internetowej.
  • Pliki cookies stałe – pliki wykorzystywane przez statystyki witryny oraz w celu zachowania preferencji użytkownika. Pliki pozostają w przeglądarce użytkownika przez określoną liczbę dni lub do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika ze swojej przeglądarki internetowej.
  • Pliki cookies firm trzecich – stosowane w mapach dojazdu Google i Google Analytics, wtyczkach społecznościowych, prezentowanych filmach instruktażowych

Aldesa nie ponosi odpowiedzialności za politykę plików cookies stronach, do których prowadzą odnośniki/linki zamieszczone na stronie.

Na stronie prezentowany jest komunikat o używaniu plików cookies. Kliknięcie przycisku ZAMKNIJ oznacza, że użytkownik strony zrozumiał komunikat i zgadza się na przechowanie cookies w swojej przeglądarce.

Przeglądarka internetowa użytkownika domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies. Użytkownik może zmienić ustawienia swojej przeglądarki pod względem poziomu ochrony i akceptowalności plików cookies określonych witryn internetowych. Aby zmienić ustawienia w swojej przeglądarce proponujemy skorzystać z informacji zamieszczonych na następujących stronach internetowych:

  • Dla przeglądarki Microsoft Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows-vista/block-or-allow-cookies
  • Dla przeglądarki Google Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
  • Dla przeglądarki Mozilla Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
  • Dla przeglądarki Opera: http://help.opera.com/Windows/8.0/pl/cookies.html
  • Dla przeglądarki Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL