Projekty

Budownictwo

Realizujemy wszystkie projekty w zakresie budownictwa kubaturowego i mieszkaniowego, a także renowacji budynków.

Przemysł

Działamy w zakresie inżynierii stosowanej, aby zapewnić kompleksowe rozwiązania tam, gdzie inwestycje w innowacje są kluczowym czynnikiem konkurencyjności.

Infrastruktura

Zajmujemy się inwestycjami infrastrukturalnymi dotyczącymi m.in. dróg czy kolei oraz związanymi z transportem publicznym, a także realizujemy projekty w zakresie inżynierii śródlądowej oraz hydrotechniki morskiej.

Energia

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie budowy obiektów związanych z energią odnawialną i energetyką tradycyjną, a także w obszarze inwestycji gazowych.

Technologia

Specjalizujemy się w inżynierii usług technologicznych, oferując kompleksowe rozwiązania dla realizacji projektów przemysłowych i urbanistycznych.