Odpowiedzialność społeczna

Odpowiedzialność społeczna

Aldesa przez lata pracowała na to, aby jej wzrost ekonomiczny szedł w parze ze świadomością
społeczną i środowiskową. Osiągnęła to poprzez odpowiedni model zarządzania.

Strategia Grupo Aldesa dotycząca Odpowiedzialności Społecznej Biznesu, która wyraża się poprzez motto „Budujemy zaufanie”, opiera się na zespole zasad, jakie obecne są na wszystkich poziomach organizacji i są rzeczywistym zobowiązaniem wobec wszystkich interesariuszy: klientów, pracowników, partnerów, dostawców, podwykonawców, użytkowników, administracji publicznej i całego społeczeństwa.

Raport CSR Grupy Aldesa. CSR report 2020