Społeczeństwo i środowisko

Społeczeństwo i środowisko

Mamy świadomość wpływu wywieranego na otoczenie i dbamy o prawidłowe relacje ze środowiskiem lokalnym. Relacje te oparte są zasadzie partnerstwa, przestrzegania prawa i transparentności podejmowanych działań. Wspieramy lokalne inicjatywy służące podniesieniu jakości życia mieszkańców.

Nasza działalność społeczna  koncentruje się na rozwijaniu projektów, które odpowiadają na prawdziwe potrzeby społeczeństwa, takie jak potrzeba promowania rozwoju infrastruktury w najbiedniejszych regionach i integracja społeczna w gorzej sytuowanych społecznościach. Ponadto wspieramy rozwój kulturalny i sportowy poprzez sponsorowanie wydarzeń i inicjatyw w tych wspólnotach.

Z ludźmi nieodłącznie związane są kwestie związane z ekologią, dlatego wciąż wprowadzamy w życie procedury związane z ochroną środowiska, które dotyczą nie tylko usług, ale także wszystkich działań prowadzonych na całym świecie. Firma posiada certyfikat ISO 14001: 2015 (System zarządzania środowiskowego).