Zintegrowane Systemy Zarządzania

Zintegrowane Systemy Zarządzania

Zintegrowane Systemy Zarządzania w Aldesa Polska

Podstawowym celem Aldesa Polska jest zapewnienie, że świadczone przez nas usługi spełniają wymagania, potrzeby jak też oczekiwania naszych Klientów, co daje im pełne zadowolenie oraz satysfakcję ze współpracy z Aldesą.

Aby skutecznie oraz precyzyjnie określić kierunek naszej działalności jak i konsekwentnie budować długotrwałe także oparte na zaufaniu relacje z naszymi Klientami zadbaliśmy o certyfikację Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Pozwoli nam to konsekwentnie oraz skutecznie realizować wyznaczone cele, podnosić swoje kompetencje dodatkowo stale usprawniać swoją działalność.

Jesteśmy dynamiczną, stale podnoszącą swoją wiedzę oraz doświadczenie firmą, której główna działalność to: generalne wykonawstwo obiektów w budownictwie kubaturowym, drogowo-mostowym, kolejowym i tramwajowym, przemysłowym, w sektorze energii odnawialnej w tym farm wiatrowych, energetycznym oraz wykończenia wnętrz tzw. fit-outów.

Aldesa Polska tworzy wartość dodaną na każdym projekcie i oferuje klientom bardziej wszechstronne i efektywne rozwiązania, bez zaniedbywania efektywnego zarządzania terminami oraz stale dąży do poprawy procesu. Atutem firmy jest przede wszystkim profesjonalizm i doświadczenie zatrudnionych pracowników. Jako firma nie boimy się skomplikowanych projektów oraz wyzwań. Przeciwnie są dla nas wyzwaniami, które rozwijają nas pod kątem operacyjnym oraz logistycznym.

Jesteśmy międzynarodową spółką, wykorzystująca doświadczenie międzynarodowej organizacji, jednocześnie szanując uwarunkowania lokalne w miejscu, gdzie prowadzimy naszą działalność. W Polsce mamy ustabilizowaną obecność, działając nieprzerwanie od 2007 roku, realizując kompleksowe projekty dla Inwestorów prywatnych i publicznych.

Zintegrowany System Zarządzania ułatwi nam prowadzenie działalności w sposób minimalizujący niekorzystne oddziaływanie na środowisko oraz realizację przy zachowaniu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Zintegrowany System Zarządzania pozwoli nam również przewidzieć ewentualne zagrożenia zarówno w obszarze jakości, środowiska oraz bezpieczeństwa pracy, a także określić nasze możliwości.

Misją Aldesa Polska jest stały, innowacyjny rozwój oraz poszerzanie swojego portfela zamówień. Kluczowym aspektem jest utrzymanie najwyższych standardów jakościowych przy minimalnej ingerencji w środowisko oraz przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa.

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001.

Opracowany i wdrożony w 2020 roku w Aldesa Polska system zarządzania jest zgodny z normami PN EN-ISO9001:2015 Jakość, PN EN-ISO14001:2015 Środowisko oraz PN EN-ISO 45001: 2018 Bezpieczeństwo Pracy. Zakres systemu obejmuje naszą podstawową działalność w Polsce tj. generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych, drogowo-mostowych, kolejowych i tramwajowych, przemysłowych, energetycznych, odnawialnych źródeł energii w tym farm wiatrowych, kompleksowe wykończenia wnętrz. Certyfikaty Zintegrowanych Systemów Zarządzania są wydane w ramach Grupowej Certyfikacji naszych podstawowych jednostek biznesowych tj. Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. i Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

Certyfikat elektroniczny ISO14001- pl

Certyfikat elektroniczny ISO45001- pl

Certyfikat elektroniczny ISO9001- pl