Aldesa Polska

Aldesa Polska

Jesteśmy spółką hiszpańskiej firmy budowlanej Grupo Aldesa, która została utworzona w Madrycie w 1969 roku. Działalność w Polsce rozpoczęliśmy w 2007 roku w Krakowie. Obecnie realizujemy projekty na terenie całego kraju jako generalny wykonawca obiektów w sektorze przemysłowym, energetycznym, budownictwie kubaturowym, infrastrukturze drogowej i kolejowej, sektorze technologicznym oraz Oil&Gas.

Certyfikaty ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Opracowany i wdrożony w 2020 roku w Aldesa Polska system zarządzania jest zgodny z normami PN EN-ISO 9001:2015 Jakość, PN EN-ISO14001:2015 Środowisko oraz PN EN-ISO 45001: 2018 Bezpieczeństwo Pracy. Zakres systemu obejmuje naszą podstawową działalność w Polsce tj. generalne wykonawstwo obiektów kubaturowych, drogowo-mostowych, kolejowych i tramwajowych, przemysłowych, energetycznych, odnawialnych źródeł energii w tym farm wiatrowych, kompleksowe wykończenia wnętrz. Certyfikaty Zintegrowanych Systemów Zarządzania są wydane w ramach Grupowej Certyfikacji naszych podstawowych jednostek biznesowych tj. Aldesa Construcciones Polska Sp. z o.o., Aldesa Nowa Energia Sp. z o.o. i Aldesa Polska Services Sp. z o.o.

Członkostwo w organizacjach branżowych

Aldesa jest członkiem następujących organizacji branżowych.

  • Polski Związek Pracodawców Budownictwa (PZPB)
  • Izba Gospodarcza Transportu Lądowego (IGTL)
  • Polsko – Hiszpańska Izba Gospodarcza (Polish Spanish Chamber of Commerce)
  • Polsko-Chińska Główna Izba Gospodarcza SinoCham
  • Polska Izba Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei
  • Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

Sprawozdania z realizacji strategii podatkowej Spółek:

2022:

2021:

2020:

Pracownicy

+400

Projekty

+65

Oddziały

+11

Lokalizacji