Budowa farmy wiatrowej Resko 10,5MW

Energia

Budowa farmy wiatrowej Resko 10,5MW

Projekt realizowany w formule „zaprojektuj i wybuduj” 10,5MW farmy wiatrowej z 7 turbinami wraz z wyprowadzeniem mocy (linie kablowe SN) i stacją SN/110kV w GPZ Resko. Aldesa była odpowiedzialna za uzyskanie pozwolenia na budowę oraz wszelkich decyzji niezbędnych do odbioru oraz użytkowania, odbiór, uruchomienie i serwis farmy wiatrowej.

Investor: Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o.

Project execution: 2013