220 kV elektrické vedenie Glinki – Recław

Energetika

220 kV elektrické vedenie Glinki – Recław

Komplexná výstavba jednoduchého nadzemného elektrického vedenia s menovitým napätím 220 kV na trase Glinki – Recław. Predpokladaná dĺžka vedenia je 49,1 km. Rozsah prác: získanie povolenia na nakladanie s pozemkami, získanie všetkých potrebných povolení a rozhodnutí požadovaných zákonom, získanie prenosových práv, príprava realizačnej projektovej dokumentácie, rekonštrukcia objektov, ktoré kolidujú s navrhovanou trasou.

Investor: PSE S.A.

Project execution: október 2018