Výstavba rýchlostnej cesty S19 v úseku dopravného uzla Sokołów Małopolski Północ – Stobierna (vynímajúc samotný uzol)

Infraštruktúra

Výstavba rýchlostnej cesty S19 v úseku dopravného uzla Sokołów Małopolski Północ – Stobierna (vynímajúc samotný uzol)

Príprava projektovej dokumentácie a realizácia prác na úseku rýchlostnej cesty S-19 medzi 449 + 096,52 km a 461 + 593,03 km spolu s napojením (úsek triedy D) na jestvujúcu vnútroštátnu cestu č. 19 medzi 448 + 090,49 km a 449 + 096,52 km vrátane potrebnej technickej infraštruktúry, konštrukcií a stavebných zariadení.

Investor: Generálne riaditeľstvo pre vnútroštátne cesty a diaľnice

Project execution: 2017