Kancelárska budova Diamante Plaza v Krakove

Výstavba

Kancelárska budova Diamante Plaza v Krakove

tvorposchodová kancelárska budova triedy A s dvojpodlažným podzemým parkoviskom pre 193 vozidiel a obchodnou časťou na prízemí. Rozsah prác: získanie stavebného pozemku, správne úkony (vrátane stavebného povolenia), stavebné práce, údržba a prenájom priestorov, služby v rozsahu správy majetku a nehnuteľnosti.

Kubatúra : podzemná časť – 24 988 m3, nadzemná časť 50 222 m3, nadzemné podlažia (prízemie a 3 poschodia), 2 podzemné podlažia.
Plocha: 11 965 m2

Investor: Aldesa Construcciones S.A.

Project execution: 2009