Projektovanie a výstavba rýchlostnej cesty S19 na trase Lublin – Rzeszów, obchvat Kraśnik

Infraštruktúra

Projektovanie a výstavba rýchlostnej cesty S19 na trase Lublin – Rzeszów, obchvat Kraśnik

Predmetom investície je naprojektovanie a výstavba rýchlostnej cesty S19 v úseku obchvatu mesta Kraśnik (križovatka Kraśnik Północ – križovatka Kraśnik Południe vrátane samotnej križovatky) približne od 32. + 000,00 kilometra po približne 42 + 000,00 km s celkovou dĺžkou cca. 10 km. Projekt je súčasťou investičného zámeru v rámci rýchlostnej cesty S19 Lublin – Rzeszów v úseku z Lublinu po koniec obchvatu Kraśnik situovanom v v lublinskom kraji, v okrese Kraśnik, na území obcí Wilkołaz a Kraśnik a samotného mesta Kraśnik.

Investor: Generálne riaditeľstvo pre vnútroštátne cesty a diaľnice

Project execution: 2021