Projektovanie a výstavba rýchlostnej cesty S19 na trase Lublin – Rzeszów, úsek križovatky Lublin – Niedrzwica Duźa

Infraštruktúra

Projektovanie a výstavba rýchlostnej cesty S19 na trase Lublin – Rzeszów, úsek križovatky Lublin – Niedrzwica Duźa

Rozsah projektu zahŕňa prípravu projektovej dokumentácie a výstavu rýchlostnej cesty S19 v úseku z Lublinu (križovatka Lublin Węglin – vynímajúc samotnú križovatku) po križovatku Niedrzwice Duźa vrátane križovatky od 0 + 000,00 kilometra po približne 12 + 000,00 km, s celkovou dĺžkou 12 km. Tento úsek spadá pod investičný zámer v rámci rýchlostnej cesty S19 Lublin – Rzeszów v úseku Lublin – koniec obchvatu Kraśnik, situovanej v lublinskom kraji, v okrese Lublin, na území obcí Konopnica a Niedrzwica Duźa.

Investor: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Project execution: 2021