Výstavba 10,5 MW veternej farmy v Resku

Energetika

Výstavba 10,5 MW veternej farmy v Resku

Projekt realizovaný formou „naprojektovania a výstavby“ 10,5 MW veternej farmy so 7 turbínami a odberným miestom (elekrické vedenie VN) a VN/110 kV stanice v bode hlavného zdroja napájania (GPZ) v Resku. Rozsah prác spoločnosti Aldesa zahŕňal získanie stavebného povolenia a  rozhodnutí potrebných ku kolaudácii, používaniu, prevzatiu, spusteniu a servisovaniu veternej farmy.

Investor: Elektrownia Wiatrowa Resko Sp. z o.o.

Project execution: 2013