Krajská nemocnica v Źywieci

Výstavba

Krajská nemocnica v Źywieci

Investíciu zaraďujeme medzi tzv. PPP projekty: naprojektovanie a výstavba krajskej nemocnice v Źywieci spolu s čiastočnou dodávkou zdravotníckeho zariadenia ako aj celkovej správy pozemku. Príprava realizačnej projektovej dokumentácie v rámci všetkých disciplín, stavebné práce: výstavba a dokončovacie práce, inštalačné práce, správa pozemku, systém infraštruktúry a parkoviská, ako aj pristávacia plocha pre vrtuľníky.

Investor: ICZ Properties Sp. z o.o. so sídlom v Źywieci

Project execution: 2017