Sídlisko Promenady Wrocławskie – 4. etapa

Výstavba

Sídlisko Promenady Wrocławskie – 4. etapa

Štvrtá etapa investičného projektu vo Vroclave, ktorej súčasťou je výstavba komplexu troch multi-rodinných obytných budov, vrátane servisného úseku, podzemnej garáže, spolu so správou majetku a obslužnými programami. Sídlisko je situované v oblasti bohatej na zeleň v okolí rieky Oder; nachádza sa tu detské ihrisko a množstvo vegetácie.

Investor: PRW Sp. z o.o.

Project execution: 2017